Dronning Louises Bro

Dronning Louises Bro (efter Bruun) RES

Siden 1500-tallet har der været en vejforbindelse fra Københavns indre by til Nørrebro, på det sted hvor broen ligger i dag.

Da Nørrebro udviklede som bydel i 1880’erne, og trafikken over broen voksende, blev der behov af udvide den.

Den nye bro blev tegnet af arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1907). En anden arkitekts forslag om en overdækket bro med forretninger, blev ikke realiseret.

Broen blev opkaldt efter kong Christians den 9.’s dronning Louise og indviet i 1887.

Dronning Louises Bro (Københavns Museum - Mariboes samling)

Fire store flagstænger på vældige stenfundamenter, prydet med Københavns våben, markerer at broen er porten til Nørrebro.