Dronning Louises Bro

Dronning Louises Bro (efter Bruun) RES

Siden 1500-tallet har der været en vejforbindelse fra Københavns indre by til Nørrebro, på det sted hvor broen ligger i dag.

Da Nørrebro udviklede som bydel i 1880’erne, og trafikken over broen voksende, blev der behov af udvide den. Den nye bro blev tegnet af arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1907). Broen blev opkaldt efter kong Christians den 9.’s dronning Louise og indviet i 1887.

En anden arkitekts forslag om en overdækket bro med forretninger, blev ikke realiseret.

Dronning Louises Bro (Københavns Museum - Mariboes samling)

Dronning Louises Bro er porten til bydelen Nørrebro. Foto i Mariboes Samling, Københavns Museum.