Spring til indhold

Bjarkesvej

Mange veje i denne del af Frederiksberg har navne efter sagnfigurer fra den nordiske mytologi.

Bjarke var med i kredsen om sagnkongen Rolf Krake, og har givet navn til digtet Bjarkemål.

Bjarkesvej er anlagt omkring 1915 i forbindelse med nedrivningen af De Classenske Boliger. I begyndelsen gik den mellem Langelandsvej og Yrsavej, men blev forkortet ved opførelsen af Frederiksberg Svømmehal.

Den store etageejendom (herunder), der optager det meste af vejens sydside, er opført omkring 1919 af Frederiksberg Kommune.

Her lå indtil 1919 De Classenske Boligers børneasyl.

Børneasylet ved de Classenske Boliger. Foto af Johannes Hauerslev, ca. 1912 (Frederiksberg Stadsarkiv).

På nordsiden af Bjarkesvej blev etageejendommen Bjarkeshus opført i 1918. Den blev tegnet af frederiksberg-arkitekten Aage Sigurd Kjeldgaard Lauritzen (1871-1961).