Jægersborg Allé

Navnet Jægersborg stammer fra 1670’erne, hvor kong Christian den 5. benyttede området omkring gården Ibstrup – det senere Jægersborg Slot – til jagter.

Alléen blev anlagt i 1706 på kong Frederik den 4.’s initiativ. Den forbandt Jægersborg Slot og Charlottenlund Slot, og vejen var forbeholdt de kongelige.

Udsnit af Kort over København og Omegn 1769 - Udgivet af Videnskabernes Selskab (Det Kgl. Bibliotek)
Udsnit af Kort over København og Omegn 1769 – Udgivet af Videnskabernes Selskab (Det Kgl. Bibliotek)

Først i 1829 blev vejen åbnet for offentlig færdsel. Det kostede dog penge at køre på vejen, og betalingen blev opkrævet i bomhuse.

I 1912 blev Jægersborg Allé overtaget af Gentofte Kommune, og betalingen bortfaldt.

På Jægersborg Allé 168 ligger ejendommen Ibstrup (herover), der er opført i 1867. Her boede en jægermester, som også ejede naboejendommen Schæffergården.

I 1957 blev Ibstrup overtaget af Gentofte Kommune, der indrettede den til bibliotek m.m. I dag bruges den til rideskole. Bygningen er fredet.

Mellem Ermelundsvej og Meutegårdsvej ligger det tidligere Jægersborg Hotel. Her har formentlig været traktørsted tidligere, men den nuværende bygning er opført midt i 1800-tallet. Kroen og hotellet har eksisteret tilknytning til slottet. Bygningen har tidligere været fredet, men fredningen er nu ophævet.

Syd for Jægersborg Slot blev der i 1840’erne opført en gård til lederen af skovdistriktet. Hans titel var overførster, og gården hedder derfor Overførstergården (billedet herover).

Overførsterembedet blev nedlagt i 1911, men gården havde allerede i en del år forinden været er privatejet landsted. Derefter blev den overtaget af Københavns Kommune og indrettet til hjem for alkoholikere. I dag rummer gården et herberg for socialt udsatte.

På Jægersborg Allé 117 ligger det landstedet Lille Bernstorff (herover). Bygningen er opført i 1811 af klæde- og silkehandler Nikolaj Jacobsen som en slags miniudgave af Bernstorff Slot. Da landstedet senere blev købt af kongehuset, blev det brugt som gæstebolig for slottet.

Lille Bernstorff kaldtes tidligere Trianglen, fordi den lå i trekanten på hjørnet mellem Jægersborg Allé og Vældegårdsvej. Huset har været fredet, men fredningen er nu ophævet.

På Lille Bernstoff boede prins Peter af Grækenland og hans hustru Irina. Peter var i slægt med Christian den 9. og havde arveret til den danske trone. Peter ligger begravet i Bernstorffparken tæt på Lille Bernstorff.