Spring til indhold

Solvænget

Navnet på vejen har ikke rigtigt nogen lokal tilknytning, men er nok blot en romantisk betegnelse for en villavej.

Solvænget er anlagt omkring 1917.

Før vejen blev anlagt, lå her landstedet Frederiksdal, der var opført omkring 1805. I 1880’erne var det ejet af en kaptajn Nilsson, som anlagde badeanstalten Helgoland ved kysten udenfor.

Solvænget er også navnet på beboelsesejendommen (herunder) på hjørnet af Solvænget og Strandvejen. Den er opført i 1931 og tegnet af arkitekten Hans Dahlerup Berthelsen (1881-1939).

På vejen ligger flere villaer i funktionalistisk stil. Solvænget 10 og Solvænget 20 fra 1933 (herunder til venstre) er tegnet af arkitekten Tyge Mollerup (1888-1953).

På Solvænget 12 på hjørnet af Vesterled, opførte arkitekten Poul Henningsen (1894-1967) i 1935 en villa med atelier til kunstmaleren Vilhelm Lundstrøm.