Spring til indhold

Gammeltoftsgade

Gaden er opkaldt efter borgmester Jens Christian Juel Gammeltoft (1818-1873). Han blev valgt til borgerrepræsentationen i 1856 og var fra 1860 borgmester. Han havde bl.a. ansvaret for kommunens hospitalsvæsen i den periode, hvor Kommunehospitalet blev bygget.

Gammeltoft var opkaldt efter sit fødehjem, der var en gård på Lemvigegnen.

Bebyggelsen i Gammeltoftsgade er opført i årene fra 1870 og frem, efter af voldanlægget omkring København blev nedlagt.

Gammeltoftsgade har kun boligbebyggelse på nordsiden, for den sydlige del af gaden går langs Kommunehospitalet.

Langs Gammeltoftsgade lå fra 1600-tallet en kanal, der forbandt Sortedamssøen med Stadsgraven, altså voldgraven foran Københavns befæstning. Renden blev også brugt til drikkevandsforsyning, og i 1700-tallet udført som en overdækket tunnel. Anlægget af tunnellen blev ledet af militærarkitekten Heinrich Ernst Peymann, og den fik derfor navnet Peymanns Rende.