Spring til indhold

Fuglevad

Navnet Fuglevad er nok oprindeligt Fulevad, som betyder et fælt vadested. Måske har vandet ikke været særligt rent her og lugtet grimt.

Her lå allerede i middelalderen en vandmølle, der nævnes slutningen af 1400-tallet. I tilknytning til møllen lå en samling huse eller en landsby, der hed Mølletorp. Den blev senere til Sorgenfri Slot.

Oprindeligt har vandmøllen ved Fuglevad nok været en kornmølle, der har udnyttet vandets kraft i Mølleåen.

I 1700-tallet blev møllen brugt i forbindelse med kobberværket i Brede.

Den nuværende fabriksbygning ved Fuglevad er fra 1874 og har bl.a. været brugt til fabrikation af kunstlæder. Bygningen er opført af møllens ejer, Ludvig Gudmann, der også byggede villaen ved siden af.

Foruden vandmøllen ved Fuglevad, fandtes der også en vindmølle. Den blev bygget i 1832 for at supplere vandkraften.

Fuglevad vindmølle står i dag på Frilandsmuseets område.

Ved Fuglevad ligger Villa Folevad – eller Den Gudmannske Villa – der blev opført af møller Ludvig Gudmann i 1873. Huset har på facaden hans initialer. Her var der i årene 1930 til 1950 et børnehjem.