Store Kannikestræde

I 1400-tallet var der til Vor Frue Kirke tilknyttet hele 12 præster, der såkaldte kanniker.

Da biskoppen af Roskilde indrettede sin bispegård ved kirken, måtte nogle af kannikker flytte deres bolig, og de kom i stedet til at bo i den nærliggende gade, der fik navnet Kannikestræde.

Her lå deres gårde på række, indtil reformationen i 1536 gjorde op med de mange præsters virke ved kirken. Deres ejendomme blev nu overtaget af Københavns Universitet, og dets professorer flyttede ind i stedet.

I gaden ligger flere kollegier for de studerende ved Universitetet, f.eks. Borchs Kollegium, Ehlers Kollegium og Regensen.

Borchs Kollegium (efter Bruun) RES

Borchs Kollegium i Store Kannikestræde som det så ud i 1691. Stiftet 1689 af Ole Borch, der var kemiker ved universitetet. Kollegiet var dengang usædvanligt ved, at det havde beboere – alumner – ikke var teologer.