Hausersgade

Hausers Plads 1901 - Foto Fritz Benzen (Original i Københavns Museum)

Gaden og den nærliggende Hauser Plads er opkaldt efter den schweiziske købmand Conrad Casper Hauser (1743-1824), der boede i ejendommen nr. 32, som han opførte i 1813.

Efter at København var blevet bombardementet under englændernes angreb i 1807, købte Hauser en del af de ødelagte huse i området og genopbyggede dem.

Pladsen blev anlagt for at aflaste Kultorvet. Hauser selv kaldte den Suhms Plads, efter historikeren P. F. Suhm, der havde boet her, men befolkningen kaldte den Hauser Plads, så det blev også den officielle navn, da den var færdig i 1830’erne.

Pladsen er omkranset af huse fra 1700- og 1800-tallet, og de fleste er fredede. På pladsen vestsiden er der dog opført et nybyggeri, nemlig Københavns Hovedbiblioteks kompleks fra 1957.

Under Hausers Plads ligger en parkeringskælder, og på selve pladsen er der anlagt en legeplads.