Spring til indhold

Ved Smedebakken

Det bakkede område nord for Gammel Lundtoftevej blev tidligere kaldt Smedebakken. Om der har boet en smed på stedet, ved man dog ikke.

Vejen hed før 1947 henholdsvis Schæbels Allé og I. I. Tortzens Vej efter et par af grundejerne.

På Smedebakken blev der i 1800-tallet dyrket vintersport, men det forbød sogneforstanderskabet i 1866. Forbuddet kom sikkert, fordi villabeboerne på bakken ikke brød sig om aktiviteter så tæt på ders hjem.

Smedebakken var fra 1900 også navnet på et trinbræt på jernbanen mellem Lyngby og Vedbæk. Holdepladsen lå for enden af Ved Smedebakken. I 1932 blev den dog flyttet nogle hundrede meter mod syd og fik navnet Lyngby Lokalstation.

Smedebakken har også givet navn til en anden sidevej til Gammel Lundtoftevej, der blot hedder Smedebakken.

Bag huset på Ved Smedebakken 4 ligger resterne af landstedet Albertinelyst. Her boede vinhandler Chr. Waagepetersen om sommeren og holdt musikalske sammenkomster. Om vinteren boede han med sin hustru Albertine i Store Strandstræde i København. Huset kaldes også Fortungården.