Spring til indhold

Ved Smedebakken

Det bakkede område nord for Gammel Lundtoftevej blev tidligere kaldt Smedebakken. Om der har boet en smed på stedet, ved man dog ikke.

Vejen hed før 1947 henholdsvis Schæbels Allé og I. I. Tortzens Vej efter et par af grundejerne.

På Smedebakken blev der i 1800-tallet dyrket vintersport, men det forbød sogneforstanderskabet i 1866. Forbuddet kom sikkert, fordi villabeboerne på bakken ikke brød sig om aktiviteter så tæt på ders hjem.

Smedebakken var fra 1900 også navnet på et trinbræt på jernbanen mellem Lyngby og Vedbæk. Holdepladsen lå for enden af Ved Smedebakken. I 1932 blev den dog flyttet nogle hundrede meter mod syd og fik navnet Lyngby Lokalstation.

Smedebakken har også givet navn til en anden sidevej til Gammel Lundtoftevej, der blot hedder Smedebakken.

Bag huset på Ved Smedebakken 4 ligger resterne af landstedet Albertinelyst. Det var et landsted, ejet af grosserer Albrecht Ludwig Schmidt fra omkring 1804, som blev opkaldt efter hans hustru Albertine. Stedet hed oprindeligt Fortungården.

Fra omkring 1821 blev Albertinelyst overtaget af vinhandler Chr. Waagepetersen om sommeren og holdt han musikalske sammenkomster. Om vinteren boede familien i Store Strandstræde i København.

Fra 1888 boede maleren Vilhelm Hammerhøi på Albertinelyst.

Vilhelm Hammershøi: Den gamle bilæggerovn, Albertines Lyst. 1888 (SMK).