Spring til indhold

Nis Lorenzens Vej

Flere veje i denne del af Frederiksberg er opkaldt efter fremtrædende sønderjyder.

Nis Lorenzen. Litografi efter maleri af Jean Berg (Det Kgl. Bibliotek).

Nis Lorenzen var landmand og arbejdede for de dansksindede sønderjyders ret til at tale det danske sprog.

I området havde der ligget husvildeboliger efter 1. Verdenskrig, som blev erstattet af bebyggelserne Havremarken, Hvedemarken og Rugmarken, som Frederiksberg Forenede Boligselskaber opførte mellem Nis Lorenzens Vej og Gustav Johannsens Vej.