Spring til indhold

Panumsvej

Flere gader i kvarteret er opkaldt efter københavnske læger.

Peter Panum (1820-1885) var læge og fysiolog og var med til at oprette det fysiologiske institut ved Københavns Universitet. Hans navn forbindes i dag med PanuminstituttetTagensvej.

Peter Panum. Foto af Peter Christian Koch 1861 (Det Kgl. Bibliotek).

Panumsvej er anlagt omkring 1910 i forbindelse med opførelse af husene i byggeforeningen Valby Vænge. Bag foreningen stod grossereren Albert Svendsen.

Husene blev bl.a. opført af mursten, der blev til overs, da Københavns Hovedbanegård blev revet ned i 1917.

De 120 huse i byggeforeningen er næsten ens, men der er dog enkelte forskelle.

Oprindeligt lejede foreningens medlemmer deres huse, men senere blev de overtaget på andelsbasis og til sidst som ejerboliger.

Valby Vænge omfatter foruden Panumsvej vejene Saxtorphsvej, Eschrichtsvej, Castbergsvej og Mansasvej.