Spring til indhold

Ahlmanns Allé

Thomas Ahlmann (1814-1892) var svigersøn til ejeren af landstedet Øregård, der ligger tæt ved alléen.

Ahlmanns Allé fik sit navn i 1901.

På Ahlmanns Allé blev der i 1929 opført et hovedbibliotek for Gentofte Kommunes hovedbibliotek. Bygningen var tegnet af Gustav Hagen (1873-1941).

Biblioteksbygningen blev i 1985 erstattet af en ny, der var opført efter tegninger af Henning Larsens Tegnestue.

Foran biblioteket står en række skulpturer, udført af Per Kirkeby.