Søbøtkers Allé

Johannes Søbøtker (1777-1854) var ejer af landstedet Øregård, der ligger tæt ved alléen.

Villakvarteret er bl.a. udstykket fra Øregårds jord. Søbøkers Allé blev navngivet i 1903.