Spring til indhold

Charlottenlund Skov

Skoven omkring Charlottenlund Slot er ældre end slottet. I 1600-tallet lå her en forlystelseshave, der hed Gyldenlund, hvor københavnere kunne tage på udflugt.

Skoven omkring var en rest af den tidligere Ibstrup Skov, der hørte til Jægersborg Slot.

Den oprindelige skov blev i et vist omfang udnyttet som slotshave. Haven blev anlagt som en barokhave med et symmetrisk net af udhuggede alléer gennem skoven.

Kong Frederik den 3. skænkede en del af skoven til sin kammertjener, der fik tilladelse til at brygge og udskænke vin til skovgæsterne.

Derfor opstod der i skoven en række traktørsteder. I begyndelsen foregik udskænkningen fra telte, og efterhånden kom der egentlige bygninger, hvor der også var forskellige forlystelser. Dermed blev skoven en konkurrent til Dyrehavsbakken, der ligger lidt længere nord på.

Et af traktørstedet var Grøndalshuset.

På hjørnet af Jægersborg Allé lå en ridestald, der havde udskænkning i et lokale på første sal, og det gav det navnet Over Stalden.

Her var der ofte musikalsk underholdning med sangerinder og revyskuespillere.

Over Stalden (Illustreret Tidende 1860-61).

Over Stalden blev revet ned i 1936 og på stedet blev Skovriderkroen (herunder) opført.

En del af skoven er udlagt til Forstbotanisk Have.