Spring til indhold

Elmegade

Flere andre gader på Indre Nørrebro har navn efter træsorter.

Elmegade blev som de andre sidegader i kvarteret mellem Fælledvej og Møllegade anlagt og bebygget i 1880’erne.

Gaden har et let buet forløb, som sikkert skyldes hensynet til at få plads til så mange ejendomme, som muligt i området, der mod nord afgrænses af Mosaisk Nordre Begravelsesplads.

 

I Elmegade 6 ligger flere af de stiftelser, som Nørrebro er så rig på. I Elmegade 24-26 ligger Bogbinder-og Kartonage-hjælpeforeningens Stiftelse fra 1885.

Ølhandlerforeningens Stiftelse i Elmegade 6 har naturligvis øltønder i husnummeret.