Spring til indhold

Grønjordsvej

Flere veje i området er navngivet efter gamle betegnelser for de dyrkede arealer. Men navnet er nok konstrueret og har ikke nogen lokal tilknytning som sådan.

Vejen blev anlagt i 1920’erne.

På Grønjordsvej ligger Grønjordskollegiet, der blev opført omkring 1970 og består af fem otte-etages blokke. Kollegiet er ét af Danmarks største med omkring 1.000 værelser. Det blev tegnet af arkitekterne Magnus Stephensen og Knud Thorvall.

Ved Grønjordsvej opførte Nordea i 2017 sit danske hovedsæde (herunder). Bygningerne er tegnet af Henning Larsen Architects.

På hjørnet af Amager Fælledvej har Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omkring 2020 opført et nybyggeri, der er tegnet af PLH Arkitekter.

Skolen lå tidligere i ældre bygninger på Emdrupvej.