Valkendorfsgade

Gaden er opkaldt efter statholder i København og senere rigshofmester, Christoffer Valkendorff (1521-1601).

Tidligere hed gaden Kokkegade – eller Madtorvet – og i en periode også Store Helliggejststræde, fordi den fører forbi Helliggejst Kirke.

Det nuværende navn fik gaden først fra 1881.