Spring til indhold

Fredens bro

Broen er i virkeligheden en dæmning, der deler Sortedamssøen midt over. Navnet har relation til Fredensgade.

Fredens Bro blev anlagt i 1878, for at skabe forbindelse mellem byen og det industrikvarter, der voksede frem langs Blegdamsvej.

Fredens Bro, ca. 1878. (Københavns Museum).

De første bro var en simpel træbro for fodgængere, men den blev allerede i 1887 erstattet af en dæmning, bekostet af en fabrikant. Han fik også koncession på en sporvognslinie ud til sin maskinfabrik ved Tagensvej.

Dæmningen blev udvidet i 1904.