Spring til indhold

Griffenfeldtsgade

Gaden er opkaldt efter Peder Griffenfeldt (1635-1699), der som rigets kansler havde en stor indflydelse på landets styre i 1600-tallet.

En statue af Peder Griffenfeldt et opstillet på Slotsholmen.

Griffenfeldtsgade blev anlagt omkring 1860 og hed dengang Parcelvej. I gaden opførtes fra 1870’erne noget temmelig tarveligt byggeri.

Orienteringsplan over Nørrebro og Blågård - 1856 (Københavns Stadsarkiv) Udsnit Griffenfeldtsgade

Grundene var udstykket fra gården Solitude, der lå for enden af Solitudevej og var ejet af Henrik Christian Bangert. Læs mere om ham i beskrivelsen af Bangertsgade.

I Griffenfeldtsgade ligger Sankt Josephs Hospital.

I Griffenfeldsgade ligger etageejendomme af variende højde og nogle er helt tilbage fra bydelens barndom.

I 1861 grundlagdes Femmers Kvindeseminarium i Griffenfeldtsgade. Fra 1923 flyttede seminariet til Hans Egedes Gade.

I Griffenfeldsgade 9-11 ligger Sabbatshvile der blev opført i 1899 af Kristelig Forening for Mænd og Kvinder. Her var små, billige lejligheder og friboliger til foreningens medlemmer.