Valdemarsgade

Flere gader på Vesterbro har navne efter fremtrædende personer fra Danmarks middelalder.

Valdemarsgade er opkaldt efter kong Valdemar den store (1131-1182).

Gaden en en af de tidligste anlagte på Vesterbro. Den får sit navn allerede i 1859. Der går dog nogle år, inden der bliver bygget ved Valdemarsgade.

I 1870’erne opføres nogle villaer på vejens vestside. Senere kommer der også villaer på østsiden, hvoraf nogle eksisterer endnu.

Valdemarsgade er kendetegnet ved en række stiftelser og asyler.

I 1876 opføres De Suhrske Friboliger, som er beregnet for trængende grosserere og -enker. De tre bygninger er tegnet af arkitekten Ludvig Fenger (1833-1905)

I Valdemarsgade 21 ligger Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæumsasyl, der blev bygget i 1894 og blev tegnet af arkitekten Ludvig Knudsen (1843-1924).

I Valdemarsgade 27 ligger en bygning opført af Sankt Matthæus Sogns Plejeforening i 1886.