Frederiksholm


Da svenskerne stormede København i februar 1659, satte de angrebet ind, hvor byens fæstning var svagest, nemlig syd for Slotsholmen. Her beskyttede fæstningsringen en gang byens vigtigste bygning, Københavns Slot. Angrebet fandt sted, hvor Stormgade ligger i dag.

Efter kampen indså man, at voldanlægget måtte udbygges på dette sted, og Vestervold blev ført igennem til kysten ved Kalveboderne. På fæstningslinien blev bygget tre nye bastioner, Gyldenløves, Schacks og Rysensteens.

I forbindelse med omlægningen af fæstningsanlægget, opstod et nyt areal vest for Slotsholmen. Det blev inddæmmet og her anlagdes fra 1662 et helt nyt kvarter, der fik navnet Frederiksholm.

1677-1690 København RES UDSNIT

Det var Københavns fæstningsingeniør Henrik Ruse, der lagde planen for den nye bydel. Hans navn blev mindet i en bastion på den sydligste del af fæstningen, som hed Rysensteens Bastion, efter den gård i Nordvestjylland, hvor han stammede fra. Bationen lå omtrent, hvor Rysensteensgade ligger i dag.

Kvarteret fik tre nye, gennemgående gader: Stormgade, Ny Kongensgade og Ny Vestergade. Mellem Frederiksholm og Slotsholmen blev Frederiksholms Kanal udgravet. Kanalen var medvirkende til at tørlægge Frederiksholm-kvarteret. Frederiksholm-kvarteret fik forbindelse til Christianshavn via Langebro.

Bydelen blev bygget på opfyldt land, og stod færdig i 1684. Ligesom på Christianshavn, blev grundene solgt med lovning på skattefrihed i en årrække, hvis ejerne opførte huse på dem. Kvarteret var først og fremmest beregnet for de velstillede borgere og kongens nære slægtninge.

Ny Kongensgade blev den bredeste gade i kvarteret, og var en slags hovedvej til slottet. Kongen ønskede, at bebyggelsen på Frederiksholm fik et fornemt præg, fordi kongeboligen var nærmeste nabo.

Derfor blev bydelen præget af palæer, hvor bl.a. nogle af de unge adelsmænd flyttede ind, som efter indførelsen af enevælden, gerne ville være tæt på hoffet. Prinsens Palæ, hvor Nationalmuseet ligger i dag, var det største af dem.

Udsnit af kort fra 1757 over Frederiksholm. Vest er opad. Øverst Vester Voldgade og bastionerne. Nederst Frederiksholms Kanal. Det er fortrinsvis større ejendomme, der ligger i kvarteret og flere af dem har plads til haver. (Original i Københavns Stadsarkiv).

Læs om steder på Frederiksholm:

Bryghusgade

Christians Brygge

Christiansborggade

Frederiksholms Kanal

Nationalmuseet

Ny Kongensgade

Ny Vestergade

Prinsens Palæ

Stormbroen

Stormgade