Frederiksholm

Da svenskerne stormede København i februar 1659, satte de angrebet ind hvor byens fæstning var svagest, nemlig syd for Slotsholmen, hvor fæstningsringen ikke beskyttede byens vigtigste bygning, Københavns Slot. Angrebet fandt sted, hvor Stormgade ligger i dag.

Efter kampen indså man, at voldanlægget måtte udbygges på dette sted, og Vestervold blev ført igennem til kysten ved Kalveboderne.

1677-1690 København RES UDSNIT
I forbindelse med omlægningen af, opstod der et areal vest for Slotsholmen. Det blev inddæmmet og her anlagdes fra 1662 et helt nyt kvarter, Frederiksholm, planlagt af Københavns fæstningsingeniør Henrik Ruse.

Kvarteret fik tre ny, gennemgående gader: Stormgade, Ny Kongensgade og Ny Vestergade. Mellem Frederiksholm og Slotsholmen blev Frederiksholms Kanal udgravet.

Bydelen blev bygget på opfyldt land, og stod færdig i 1684. Ligesom på Christianshavn, blev grundene solgt med lovning på skattefrihed i en årrække, hvis ejerne opførte huse på dem. Kvarteret var først og fremmest beregnet for de velstillede borgere og kongens nære slægtninge.

I bydelens palæer flyttede bl.a. nogle af de unge adelmænd ind, som efter indførelsen af enevælden, blev knyttet til hoffet.

Frederiksholm-kvarteret fik forbindelse til Christianshavn via Langebro.