Spring til indhold

Christiansholms Tværvej

Vejen har navn efter landstedet Christiansholm.

Omkring 1900 blev en del af Christiansholms jord udstykket til villabebyggelse. Udstykningen skete gennem selskabet A/S Christiansholm og var ledet af ritmester G. A. Clauson-Kaas.

De engelske villaby. Foto af Novico, formentlig 1936. (Det Kgl. Bibliotek)

Villaerne blev tegnet af arkitekterne Rasmus Jensen (1863-1924) og Arthur Wittmaack (1878-1965. De blev opført i årene 1901-1903 i engelsk villastil, og bebyggelsen fik derfor navnet Christiansholms Engelske Villakvarter.

Den oprindelige plan var at opføre hele ni karréer i samme stil, men kun de to blev realiseret.

Rækkehusene var i starten svære at leje ud, bl.a. fordi de lå på det terræn, der i krigstilfælde ville blive oversvømmet, for at skabe en barriere for fjenden. Der var en klausul på ejendommene, at de kunne sprænges i luften, hvis der udbrød krig.

Kvarteret lå ved Dyrehavevej, Vitus Berings Allé samt sidevejene Christiansholms Tværvej og Christiansholms Parkvej.