Spring til indhold

Nordbanegade

Gaden er opkaldt efter Nordbanen, der var jernbaneforbindelsen mellem København og Hillerød, Banen blev anlagt i 1864 og fik i 1886 en station ved Stefansgade.

Med indvielsen af den nuværende Nørrebro S-togsstation i 1930, blev den oprindelige Nørrebro Station nedlagt.

Nordbanegade fik sit navn i 1883. Gaden ses på billedet herover. Stefansgade ligger til højre og jernbaneterrænet til venstre.

Nørrebros station ved Nordbanegade var delt i to – en for hver køreretning. Udsnit af kort fra 1886, hvor stationen netop var taget i brug.

Hvor Nordbanen tidligere gik, ligger Nørrebroparken i dag.

Indtil stationen blev anlagt i 1886, var der usikkerhed om, hvor den ville komme til at ligge. Derfor blev gaderne i kvarteret ikke lagt efter en samlet plan, så der var et logisk vejforløb hen til den.