Sankt Markus Plads

Pladsen omslutter >Sankt Markus Kirke, der ligger mellem >Sankt Markus Allé og Forchhammersvej.

Ud til pladsen ligger to symmetriske boligkaréer, tegnet af arkitekten Andres Clemmensen (1852-1928) omkring 1905.

De to bygninger på hver sin side af kirken, var ens og indrettet med store lejligheder, men de havde forskelige bygherrer. Herover og herunder ses bygningen på hjørnet af Forchhammersvej (foto fra tidsskriftet Architekten 1903), hvor der bl.a. var Hotel Forchhammer.

Ejendommen mod øst (Forchhammersvej 8-10) var opført af skolemanden Otto Fick. Han indrettede den som en slags kollektivbolig, der havde et centralt køkken i kælderen, hvorfra beboerne kunne få mad. Ejendommen havde sågar også et centralt støvsugningsanlæg. Tanken slog dog ikke an og i 1910 gik Fick fallit og kommunen måtte overtage bygningen. Der er opsat en mindeplade for Fick på huset.

I forbindelse med huset på Sankt Markus Plads 12-14 tegnede Andreas Clemmensen en bygning for Det Danske Selskabs Skole, langs med Sankt Markus Allé og ud til Forchhammersvej. Selskabet stod for undervisning af håndværkere, og bestod indtil 1911.