Spring til indhold

Gullandsgade

Gaden er navngivet efter den ældre måde at skrive navnet på den svenske ø Gotland.

Indtil 1902 hed gaden Vestre Mellemvej.

Indtil begyndelsen af 1900-tallet var vejen ubebygget, og her lå kun et par husmandssteder, Friheden og Haraldsminde. Sidstnævnte stammede fra 1820’erne.

Friheden har givet navn til beboelsesejendommen på hjørnet af Gullandsgade og Sundholmsvej.

I Gullandsgade 7 lå Chr. Augustinus Fabrikker, der fremstillede tobaksprodukter. Firmaets historie går helt tilbage til 1750.