Spring til indhold

Thorvaldsens Museum


Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) indledte sin karriere i Danmark, men tilbragte 40 år i Rom.

I 1838 vendte han tilbage til Danmark, og skænkede sine værker til byen København – mod at der blev indrettet et museum for ham.

Man diskuterede placeringen af museet, og bl.a. blev Kongens Have foreslået. Men man endte med at ombygge den tidligere vognremise ved Christiansborg Slot og indrette den til museum for Thorvaldsens værker.

Der blev lavet flere forslag og samlet penge ind til opførelse af museet, som blev tegnet af arkitekten Gottlieb Bindesbøll (1800-1856).  Opførelsen skete i årene 1839-1848.

thorvaldsens-museum-efter-trap-3-res
Museet var Danmarks første offentligt tilgængelige museum. Det blev indviet i 1848, men da var Thorvaldsen død. Han døde på en stol, mens han sad i Det Kongelige Teater, og er begravet midt i museet.

På facaden sidder friser, der skildrer modtagelsen af Thorvaldsen i 1838 og transporten af hans værker til museet. Friserne udført af Jørgen Sonne (1801-1890)

Der er også personer med, som ikke var med til begivenheden, men som kunstneren måske mente, burde have været der. Bagest i optoget ses i øvrigt borgmester Julius Hansen, som var museets bestyrelsesformand, da frisen blev frisket op i 1950’erne. Der er også arbejdsmænd med på frisen, men de er på ”bagsiden”, der vender ind mod Prins Jørgens Gård.

På museets tag er skulptur, der forestiller sejrsgudinden Victoria med et firspand, som udtryk for Thorvaldsens succes og berømmelse. Figuren er udført af Thorvaldsens elev H.W. Bissen efter en skitse af Thorvaldsen og skænket af kong Christian den 8.

Foran museet ud mod Vindebrogade ligger Bertel Thorvaldsens Plads.