Tømmergravsgade

Anlagt som vejforbindelse fra Kalvebod Brygge til havnebassiner, der blev brugt af tømmerhandlere.

Den kunstigt opfyldte ø, som vejen gik ud til, opstod i begyndelsen af 1900-årene. Her holdt nogle af Københavns hjemløse til og kaldtes derfor populært for Djævleøen. Navnet fremgik dog af de officielle kort.

Senere har området fået navnet Enghave Brygge.

I midten af 1960’erne blev den nordlige del gjort til blind vej, og udkørslen til Vasbygade kom i stedet til at gå ad den korte gade Kortløb.

Tømmergravsgade er i dag næsten forsvundet som vejnavn, idet det meste af vejen i 2016 har skiftet navn til Nelson Mandelas Allé.

Tømmergravsgade i 2011, hvor der stadig var jernbanespor og rester af de virksomheder, som lå her engang.


Københavns Roklub er en af de få, der har adresse på vejen. Klubben er grundlagt i 1866 og flyttede allerede i 1902 til Tømmergravsvej. Det nuværende klubhus (billedet herover) er fra 1941.