Holck Winterfeldts Allé

Holc Winterfeldt (1774-1833) var greve og ejede landstedet Maglegård, der lå ved Strandvejen.

Vejen fik sit navn omkring 1905.