Spring til indhold

Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen. Tegning af Hans Peter Hansen (Det Kgl. Bibliotek).

I 1863 grundlagde Christian den 9.’s dronning Louise en stiftelse, der var et kombineret hospital og plejehjem.

Den var baseret på kvindelige diakoner – diakonisser – der på et kristent grundlag stod for sygeplejen på stedet. Ordet diakon kommer af det græske diakonia, der betyder tjeneste.

Baggrunden for oprettelsen af stiftelsen var bl.a. de omfattende koleraepidemier i midten af 1800-tallet, som førte til en styrkelse af indsatsen for hygiejne og sygdomsbekæmpelse.

I de første år havde stiftelsen til huse i Smallegade på Frederiksberg, men fra 1876 og frem til 1930’erne blev der bygget et omfattende hospitalskompleks ved Peter Bangs Vej.

Arkitekten var Hans J. Holm (1835-1916), der skabte et bygningsværk i en klosterlignende stil.

Den vestlige del blev tilføjet i første halvdel af 1920’erne ved Gotfred Tvede (1863-1947).

Diakonissestiftelsen bestod af tre fløje, til hhv. hospital, boliger til diakonisserne og en kirke. Her blev plads mange typer patienter, og institutionen rummede f.eks. både alderdomshjem, børnehjem og et asyl for løsladte, kvindelige fanger.

I én af de gårde, som bygningerne slutter sig om, blev der i 1900 opstillet en buste af dronning Louise. Den er udført af billedhuggeren Rasmus Bøgebjerg (1859-1921).

I løbet af 1900-tallet påtog Diakonissestiftelsen sig flere medicinske specialer, og havde både børne- og fødeafdeling.

I tilknytning til Diakonisssestiftelsen blev sygehjemmet Sarepta opført i 1885 på den modsatte side af Peter Bangs Vej (herover).

På >Dronningensvej lå flere andre tilhørende hjem for børn og ældre.

Stiftelsen har sin egen kirke, Emmauskirken (herunder). Den blev opført for midler, der var skænket af justitsråd H. C. Stoltenberg.

Stiftelsen blev som sådan nedlagt i 1984, men drives stadig som bl.a. plejehjem og hospice. Desuden driver diakonissestiftelsen et oblatbageri, der leverer alterbrød til mange af landets kirker.

Dele af institutionen ligger i dag andre steder, f.eks. på Mitchellstræde i Gentofte.