Vesterport

Vesterport - akvarel af Beyer 1850erne

Vesterport var den vestlige af byens i alt fire porte. De øvrige var Amagerport, Østerport og Nørreport. Oprindeligt stod porten lige ud for Vestergade.

 

Porten lå omtrent midt ude på Vester Voldgade, ud for Palace Hotel.

vesterport-efter-thurah-efter-trap-3-res

Portbygningen var oprindeligt opført i 1583, men blev i 1668 revet ned og genopbygget ved den nuværende Frederiksberggade.

 

vesterport-fra-bysiden-efter-bruun-res

Efter voldene omkring København i 1850’erne blev nedlagt som fæstningsværk, inddrog man vagterne ved byens porte og Vesterport blev revet ned i 1857.

Efter fjernelsen af porten opstod et ”hul” i voldanlægget, som stadig lå her. Hullet blev kaldt for Vesterbros Gab.