Frederiksborggade


Indtil 1656 lå Nørreport for enden af Nørregade, som var byens udfaldsvej mod nord.

Så blev det besluttet at flytte porten længere mod nord, og dermed mistede Nørregade sin betydning.

I stedet blev en ny gade anlagt, som forbandt Kultorvet med den nye Nørreport. Herover ses et udsnit af J. J. Bruuns stik fra 1799, der viser gaden set fra Kultorvet.

Gaden blev opkaldt efter Frederiksborg Slot langt fra København, som vejen i sidste ende førte til.

alleen-udenfor-noerreport-res

Udenfor Nørreport havde udfaldsvejen et allé-agtigt udseende, og kaldtes også for Nørreports Allé.

Vejen var gik ikke direkte hen mod porten, men slog et par knæk undervejs. Porten ligger på billedet herover til venstre for alléen. Det høje kirkespir er Vor Frue Kirkes.

Da voldene blev sløjfet i midten af 1800-tallet, fik også gadens forløb helt frem til Dronning Louises Bro navnet Frederiksborggade. På udsnittet af et kort fra 1872 herover, ses det projekterede vejforløb som den midterste af de tre planlagte gader, Vendersgade, Frederiksborggade og Gothersgade.


Frederiksborggade udenfor Nørreport blev i anden halvdel af 1800-tallet bebygget med herskabelige ejendomme.

Gaden var – som det fremgår af Illustreret Tidendes billede fra omkring 1878 – temmelig trafikeret. Det var nok også grunden til, at der i krydset med Nørre Farimagsgade, at Danmarks første lyssignal til at regulere trafikken blev opstillet i 1928.