Spring til indhold

Torvegade

Gaden var oprindeligt delt i Lille Torvegade vest for Christianshavns Torv og Store Torvegade øst for.

I 1920’erne blev gaden forbundet med den nyanlagte Knippelsbro, der før da havde ligget lidt længere mod nord, og ført trafikken ind i Christianshavn via Brogade, der gik omtrent hvor den nordlige del af Knippelsbrogade går i dag.