Spring til indhold

Valby Maskinfabriksvej

Ingeniørfirmaet F. L. Smidth A/S grundlagde i 1898 Valby Maskinfabrik og Jernstøberi Valby.

Fabrikken blev bygget på jord fra Lyshøjgård og optog efterhånden et betragteligt areal mellem Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej.

Valby Maskinfabrik. Luftfoto 1928-1933. Gammel Køge Landevej går til venstre i billedet. (Det Kgl. Bibliotek).

Valby Maskinfabrik fremstillede især maskiner til cementindustrien.

Produktionen ophørte omkring 1990, hvorefter udvikling af fabriksområdet til boligformål begyndte omkring 2000. Henning Larsen Architechts udformede den overordnede plan for kvarteret, som Gehl Architechts arbejde vidre på.

En del af fabriksbygningerne er genanvendt, mens andre er nyopførte.

Valby Maskinfabriksvej er adgangvejen til hele kvarteret fra Vigerslev Allé, men forlænges som et grønt bælte på langs ad bebyggelsen. På østsiden ligger én af de bevarede montagehaller, der rummer både erhverv og boliger.