Spring til indhold

Jægersborggade

Gaden har som flere andre i kvarteret navn efter steder i Nordsjælland. Jægersborg var et slot, der lå mellem Gentofte og Lyngby. Det blev revet ned i 1761.

Jægersborggade blev anlagt i midten af 1880’erne som én af de første i det område, der kaldtes Havremarken, mellem Jagtvej (Nørrebro) og Stefansgade, der dengang hed Havremarksvej.

Gaden fik efter anlæggelsen af Nørrebro Station ved Nordbanegade en funktion som adgangsvej dertil.

I gaden opførte hele 18 forskellige, private byggekonsortier etageejendomme af ringe kvalitet. Bag ét af konsortierne stod den senere justitsminister Peder Adler Alberti (1851-1932).

Byggeriet var meget intensivt og omkring år 1900 havde gaden omkring 700 husstande. Den gik for at være den mest børnerige på Nørrebro. Mange af børnene fik plads i Dronning Louises Asyl i den nærliggende Bjelkes Allé.

Indtil firmaet gik konkurs i 1992 ejede byggefirmaet Kay Wilhelmsen en stor del af gadens ejendomme. Efter konkursen blev mange af dem overtaget af en andelsforening, AB Jæger, som nu driver næsten 50 opgange i Jægergårdsgade.