Spring til indhold

Ålholm Kirke

I 1925 blev Timotheus Kirkes sogn delt, så den vestlige del fik sit eget kirkedistrikt.

Menigheden holdt til i en ladebygning til gården Søholm, der lå ved Ålholmvej lige nord for Roskildevej.

Distriktet fik blev i 1920’erne udbygget, så der i 1933 var omkring 10.000 indbyggere.

Københavns Kirkefond stillede en grund til rådighed og menigheden samlede midler ind til bygning af en kirke.

Kirken, der fik navnet Ålholm Kirke, blev t egnet af arkitekterne Adam Møller og J. Bruus-Jensen. Den stod færdig i 1939 og i 1941 blev sognet selvstændigt.

Bygningen er i en meget funktionel stil, så man ikke nødvendigvis forbinder den med en kirke.

Omkring 1970 blev der tilføjet nogle sidebygninger, hvor der bl.a. er lokaler for menigheden.