Spring til indhold

Filippavej

Vejen er udstykket fra Vodroffsgård af oberstløjtnant Peter Godtfred Ramm (1834-1917). Han var optaget af det skandinaviske og gav derfor vejene i udstykningen navne efter de Skandinaviske lande: Danasvej, Sveasvej (efter  Sverige) og Norsvej (efter Norge). Endvidere blev to veje opkaldt efter to af Kalmarunionens dronninger: Margrethevej og Fillipavej. Margrethesvej blev i 1918 omdøbt til Suomivej (efter Finland).


På Filippavej ligger Københavns Frikirkes bygning (tidligere Apostolsk Kirke), opført i 1900 efter tegninger af arkitekten H. V. Frehse. Den tempellignende bygning blev oprindeligt bygget til  Betsaida – Tempel for Spiritistisk Broderskab.