Spring til indhold

Nøkkerosevej

Udsnit af kort over København og Frederiksberg, 1920. Udarbejdet af C. Meldal (Københavns Stadsarkiv).

Mange veje i denne del af Emdrup har navne efter blomster og planter. En nøkkerose er en vandplante, der er i familie med åkander.

Vejen blev anlagt omkring 1. Verdenskrig og bebygget med villaer i datidens “Bedre Byggeskik”-stil.

I vejens østlige ende lå tidligere Emdrup Station ved jernbanen til Slangerup. Den blev opført i 1906 og var tegnet af arkitekten Heinrich Wenck (1851-1936). Banen blev nedlagt i 1954, men stationsbygningen eksisterede formentlig frem til 1990’erne, hvor den blev revet ned.

Med åbningen af S-banestrækningen til Farum i 1977, åbnede en ny Emdrup Station ved Tuborgvej (Emdrup).

Nord for Nøkkerosevej lå fra 1927 KFUM’s boldklubs klubhus og boldbaner. I dag er området en del af Emdrupparken, der også rummer Emdruphallen.

I parken var tidligere en barak, der fra 1946 til 1961 blev brugt som kirkesal, indtil Emdrup Kirke kunne opføres.