Spring til indhold

Hindegades Skole

Hindegades Skole. Tegning formentlig af J. A. Stillmann (Det Kgl. Bibliotek).

Skolen er opført i 1864 efter tegninger af arkitekt J. A. Stillmann. Den ligger mellem Hindegade og Fredericiagade.

Hindegades Skole var almindelig folkeskole indtil 1923, hvorefter Kjær og Lyngbyes Realskole overtog bygningen og fortsatte under navnet Sankt Annæ Vestre Skole.

Kjærs og Lyngbyes Skole havde tidligere ligget i bl.a. Ole Suhrs Gade.

Fra 1938 lå her også en sangskole, som var en rest af De Forenede Kirkeskoler, som kommunen havde overtaget. Her opstår i 1924 Københavns Drengekor.

Sankt Annæ Vestre Skole blev i 1953 omdannet til gymnasium under navnet Sankt Annæ Gymnasium.

Gymnasiet flyttede i 1972 til nyopførte bygninger ved Sjælør Boulevard i Valby.

I dag rummer skolebygningen i Hindegade Københavns Kommunes Ungdomsskole.