Saxogade

Flere veje på Vesterbro har navne efter fremtrædende personer fra den danske middelalder.

Saxo Grammaticus (1160-ca. 1208) var historiker og krønnikeskriver.

Gaden var én af de tidligst anlagte på Vesterbro og fik sit navn i 1867. Husene her lå tæt og lejlighederne var små og usunde.

En optælling fra 1950 viste, at der alene i ejendommen Saxogade 17-19 boede 212 personer – heraf var de 69 børn.

Saxogade - set fra Vesterbrogade mod syd. 1953. Foto af Københavns Kommunes Boligkommission (Københavns Stadsarkiv)
Saxogade – set fra Vesterbrogade mod syd. 1953. Foto af Københavns Kommunes Boligkommission (Københavns Stadsarkiv)

Mere end 6.000 beboere skrev under på protest til Københavns Borgerrepræsentation, som satte gang i nedrivning af karréen mellem Saxogade og Westend. Det blev den første af mange saneringsprojekter på Vesterbro. I dag ligger det grønne område Saxopark på stedet.

I Saxogade ligger Apostelkirken.