Spring til indhold

Ved Stigbordene

Et stigbord er en indretning, der kan regulere vandstanden i forbindelse med en dæmning.

I 1903 blev der lagt en dæmning over Kalveboderne, så vandstand og strøm kunne reguleres i den sydlige del af Københavns Havn. Dæmningen var forsynet med et antal stigborde.

Slusen lå på en kunstig ø midt i vandet (se nærmere under Ved Slusen).

Vejen Ved Stigbordene fik sit navn i 1969.

Da Sluseholmen blev bebygget fra omkring 2009, fik også Ved Stigbordene nye etageejendomme, som Slusehuset (herunder).