Spring til indhold

Louis Pios Gade

Flere gader i kvarteret er opkaldt efter fremtrædende personer i arbejderbevægelsen.

Louis Pio (1841-1894) var grundlægger af bladet “Socialisten”, og skrev her artikler, der var med til at starte arbejderbevægelsen i Danmark.

Louis Pio. Foto i Det Kgl. Bibliotek.

Louis Pios Gade fik sit navn i 1922.

Ejendommene på Louis Pios Gade er tegnet af arkitekten Christian Mandrup-Poulsen (1865-1952).

Haveforeningen Frem blev anlagt her i 1912 da kvarteret begyndte at blive bebygget.

Haverne ligger omkring en sø, der blev udgravet som kalkgrav af Frederiksholms Teglværker, der lå ved Scandiagade.

Kalkgravningen ophørte, da teglværket flyttede til Nordsjælland omkring 1916.

Søen kaldes også Kirkesøen. Tidligere fortalte man, at vandstanden i søen faldt, når bryggeriet Carlsberg pumpede vand op til brygningen.

Ved gaden ligger Frederiksholm Kirke.