Spring til indhold

Bradbænken

Mange veje på Holmen har navne med maritim betydning.

Bradbænken er betegnelsen for det sted på havnen, hvor et skib kan kølhales, dvs. lægges på siden, og behandles med f.eks. beg, så dets planker er tætte. At brade betyder at stryge med tjære.

Flådefartøj på bradebænk ud for Holmens mastekran. Gouache fra 1746 af Clement Mogensen Rønneby. (Original i Orlogsmuseet)

På Nyholm blev Bradbænken betragtet som den fineste kaj på Holmen.

Her lå i 1800-tallet tre beddinger til nybygning og reparation af Flådens skibe.

Ved Bradbænken er opstillet en gallionsfigur fra fregatten SJÆLLAND, der var i aktiv tjeneste fra 1860 til 1995. Figuren har et kornaks i hånden, som illustrerer Sjælland som landbrugsland.

I 2004 blev u-båden SÆLEN, der deltog i Irakkrigen 2003, lagt på land ved Bradbænken som museumsfartøj.