Webersgade


Gaden er opkaldt efter grosserer Theobald Weber (1823-1886), der ejede jorden her.

Han udstykkede sin gård Rørholm, som den nærliggende Rørholmsgade er opkaldt efter.

theobald-weber

Theobald Weber

Weber foreslog i 1879 navngivningen af de nye gader i kvarteret, Gammeltoftsgade, Rørholmsgade og Ole Suhrs Gade