Spring til indhold

Ved Slusen

Vejnavnet er fra 1973, men vejen er langt ældre. Vejen er i dag adgangsvej til havneområdet omkring slusen, men var oprindeligt en dæmning.  

Kort fra 1906, hvor man ser spærredæmningen over Kalveboderne og øen med slusemesterhuset ude i vandet.

I årene 1901-1904 blev der anlagt en dæmning tværs over Kalveboderne.

Dæmningen var forsynet med en sluse, så vandstanden og strømmen i den sydlige del af Københavns Havn kunne reguleres, og skibe stadig kunne passere. Strømmen i havnen var blevet så kraftig, så slusen var nødvendig for at regulere vandstanden og sikre at skibene kunne lægge til kaj. 

Selve dæmningen var næsten 2,3 kilometer lang. 

I forbindelse med sluseværket blev der opført nogle bygninger, bl.a. et slusemesterhus og et maskinhus, der blev bygget på en kunstig ø ude midt i vandet.

Slusestationen blev tegnet af arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1907). 

Udsnit af tegning af Frederiksholm Haveby 1916 af Franz Sedivy (Det Kgl. Bibliotek)
Udsnit af tegning af Frederiksholm Haveby 1916 af Franz Sedivy (Det Kgl. Bibliotek)

I slusestationen boede de ansatte, der passede slusen, og deres familier midt ude i vandet.

Der var fire lejligheder i bygningen, og ialt havde det lille samfund i 1904 ti børn. De måtte lære at svømme lige så hurtigt , som de lærte at gå, for risikoen for at falde i vandet var stor. 

I dag ligger bygningerne på land, fordi den vestlige del af Amager er inddæmmet.

Lidt syd for dæmningen blev der i slutningen af 1950’erne bygget en ny dæmning til vejtrafikken. Den fik navnet Sjællandsbroen.

Vejen på Sjællandssiden af dæmningen hedder Ved Stigbordene, efter de indretninger i slusen som regulerede vandstanden.