Spring til indhold

Ålborggade

Mange gader på Østerbro har navne efter danske provinsbyer.

Ålborggade blev anlagt i midten af 1880’erne, og var blandt de første i bydelen, der blev bebygget med etageejendomme.

Gaden er forholdsvis smal og tæt bebygget. Sammen med Viborggade og Århusgade har den nogle af de tidligste etagejendomme, der blev bygget på Østerbro.

På hjørnet af Randersgade ligger en stiftelse opført af Toldrorsbetjentforeningen af 1893.

På facaden er der relieffer af foreningens stifter, Ole Rasmussen, og toldkontrollør Lauritz Brock-Rasmussen.