Spring til indhold

Dessaus Boulevard

Vejen er opkaldt efter Benny Dessau (1868-1937) og hans søn Einar Dessau (1892-1988), der begge var direktører for Tuborgs Bryggerier.

Vejen går hvor fabriksområdet lå indtil slutningen af 1990’erne.

På Dessaus Boulevard og Phillip Heymans Allé ligger Punkthusene, der er en kombination af kontorer og boliger. Bebyggelsen er tegnet af Vilhelm Lauritzens tegnestue og opført omkring 2009.

Hellerup Skole (billedet herunder) er bygget i 2002 og tegnet af tegnestuen Arkitema. Den blev bygget som led i en modernisering af skolevæsenet i hele Gentofte Kommune, hvor børnetallet var stigende efter årtusindskiftet.