Spring til indhold

Flintholm Allé

Flintholm var en landejendom, der lå lidt øst for vejen.

Dens navn var hentet fra ejeren, der hed Jacob Nielsen Flindt.

Flintholm Allé blev anlagt i 1930’erne. På det tidspunkt var vejen endnu præget af fabrikker, men på vestsiden begyndte opførelsen af de vinkelformede boligblokke i bebyggelsen Færøgård og senere Grønlandsgård.

Ved Flintholm Allé lå den nu nedlagte Einer Jensens Vænge, hvor der i 1940’erne blev opført små rækkehuse. Byggematerialet blev genbrugt fra de nedrevne Classenske Boliger ved Godthåbsvej.