Spring til indhold

Philip de Langes Allé

Philip de Lange (1704-1766) var arkitekt og bygmester i København.

Holmen tegnede han flere bygninger, f.eks. hovedvagten, den store mastekran på Nyholm og kuglegården på Frederiksholm.

Han boede selv i Prinsessegade på Christianshavn.

Vejnavnet er fra 1996 og blev bl.a. valgt, fordi arkitektskolen ligger ved Philip de Langes Allé.

De to kontorbygninger, Nordre og Søndre Kontor, er opført i hhv. 1863 og 1883.

Bag Nordre Kontor ligger en marketenderibygning fra 1932. Den fungerer i dag som kantine for arkitektskolen.

I gården bag kontoret står en buste af kong Frederik den 9.

På sydsiden af vejen ligger Schifters Kvarter som er et boligbyggeri tegnet af arkitektfirmaet Bornebusch og opført i 2002. Det er navngivet efter Andreas Schifter (1779-1852), som var admiral og overekvipagemester på Holmen.

Ved Philip de Langes Allé står en buste af Schifter.