Lersø Parkallé (Emdrup)

Alléen har navn efter >Lersøen, der lå mellem Nørrebrogade og Lyngbyvej.

I 1910 blev der anlagt en bred gade, der gik fra Jagtvej mod nordvest til >Rovsinggade. Den kom i første omgang til blot at hedde Parkalléen og senere Klædebo Parkallé. Den blev først senere navngivet Lersø Parkallé.

Udenfor jernbanen blev Lersø Parkallé anlagt i 1930’erne.

De to dele af alléen blev sluttet sammen, da der blev bygget en tunnel under jernbanen ved >Rovsinggade.

Ved Lersø Parkallé udlagde Københavns Kommune i slutningen af 1940’erne et industriområde, der var beregnet til bl.a. konfektionsvirksomheder fra Indre by, der havde behov for mere plads men alligevel en central beliggenhed. Det var et af de første eksempler i Danmark på et planlagt udflytningskvarter for industrien.

Kvarteret fik navnet Konfektionsbyen bestod fra starten af seks virksomheder, der ialt havde omkring 1200 medarbejdere. Karakteristik for konfektionsbyen er, at alle bygningerne er opført i røde mursten.

Én af virksomhederne i Konfektionsbyen var Brdr. Andersen, der var grundlagt omkring 1850 i Grønnegade.