Spring til indhold

Kjeld Langes Gade

Gaden er anlagt i 1870, da terrænet udenfor Københavns volde blev bebygget.

Indtil 1955 hed den H. C. Andersensgade. Den berømte digter blev i stedet mindet i en noget større vej, nemlig H. C. Andersens Boulevard.

Kjeld Lange (ca. 1620-1658) var under Københavns belejring af svenskerne 1658-1660 leder af et korps bestående af studenter. Han blev dræbt af en svensk kugle ved volden. Kuglen kunne have ramt kong Frederik den 3., for kort forinden Lange blev ramt, stod han det samme sted.

Oberstløjtnant Kjeld Lange